AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde hangi iddialar var?

AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptali için YSK’ya verdiği olağanüstü itiraz dilekçesinde talebe gerekçe olarak gösterilen usulsüzlük iddialarına yer verildi. 31 bin 280 sandıkta sonuç tutanaklarının hatalı olduğu ileri sürülen dilekçede “Tespitlere göre, bu sayının, AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında henüz netlik kazanamamış yaklaşık 13 bin 500 oy farkının 20 katından fazla olduğuna işaret edildi” denildi.
AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, İstanbul’un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarında ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.
Dilekçede, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin neticesine müessir olaylar ve haller” başlığı altında, tespit edilen durumlar sıralandı. Dilekçede, bu olaylarla ilgili örneklere de yer verildi.
Buna göre, İstanbul’un 39 ilçesinde 31 bin 280 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sonrasında hazırlanan sandık sonuç tutanaklarının, oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenmesinde ve oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilmesi sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunda şüphe ve endişe uyandıracak şekilde ciddi maddi hatalar ve usulsüzlükler yapıldığı belirtildi.

Tespitlere göre, bu sayının, AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında henüz netlik kazanamamış yaklaşık 13 bin 500 oy farkının 20 katından fazla olduğuna işaret edildi.
Dilekçede, seçimlerde 31 bin 280 sandıkta tespit edilen maddi hata, usulsüzlük ve hileli işlemlerin bazılarına yer verildi.
Dilekçede, birçok sandıkta usulsüzlüklerin tespit edildiği, Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3267 nolu sandığında bir adet oy pusulasının zarftan çıkmadığı, aynı seçim çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulalarının bazılarının torbadan çıkmadığı örnekleri verildi. Bu konuda, ilgili Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu’nun 2075 nolu sandığında, sandık kurulu başkanı tarafından iki farklı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sandık sonuç tutanağı düzenlendiği, birinde AK Parti’nin oyunun 1 (bir), diğerinde ise 76 (yetmiş altı) olarak yazıldığı örneği de dilekçede yer aldı.
Kadıköy, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çekmeköy ilçe seçim kurullarının bazı sandıklarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait bazı geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı konusunda da tutanak tutulduğu bildirildi.
OY SAYIMINA İLİŞKİN USULSÜZLÜKLER
Dilekçenin, oy sayım ve döküm cetvellerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili bölümünde, 5 bin 388 mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 rakam belirtilmemiş, bin 135 adet sayısı eksik oy sayım döküm cetveli olduğunun belirlendiği aktarıldı.
Dilekçede, “İstanbul seçimlerinde, tespit edebildiğimiz kadarıyla 8 bin 848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açmakta ve dolayısıyla seçimin sonucuna doğrudan gölge düşürmektedir.” denildi.
Yeni oy sayımı yapılan 57 sandıktaki seçim torbalarının bir kısmından da oy sayım ve döküm cetvellerinin çıkmadığının görüldüğü belirtilen dilekçede, “Şayet tüm seçim torbalarının kontrol edilebilme imkanı olsa idi bu tür usulsüzlüklerin ve evrak kayıplarının çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktı.” değerlendirmesi yapıldı.
OY KAYDIRMALARI İDDİASI
AK Parti’nin dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları arasında tespit edilen usulsüzlükler, oy kaydırmalarına örnekler verildi.
Buna göre, Arnavutköy’de 1487 nolu sandıkta sandık kurulunca AK Parti müşahitlerine verilen sandık sonuç tutanağında AK Partinin oyu 182, CHP’nin oyu 87 iken, sandık kurulunca düzenlenen ve torbaya konulan sandık sonuç tutanağında AK Parti’nin oyunun 1, CHP’nin oyunun 182 olarak yazıldığı belirtildi.
Avcılar’da 14 sandıkta toplam AK Parti’ye 401 oy eksik, CHP’ye ise 15 oy fazla yazıldığı, Bağcılar’da 35 sandıkta toplamda AK Parti’ye bin 581 oyun eksik yazıldığı, Bayrampaşa’da 11 sandıkta yine AK Parti’ye 418 oyun eksik yazıldığının tespit edildiği kaydedildi.
YSK GENELGESİNE AYKIRILIK
Dilekçede, sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin açıklığı sağlamaktan çok uzak biçimde genel geçer birkaç kelimeyle yazıldığı, birçok sandık sonuç tutanağında ise bu bilgilerin hiç yazılmadığı veya eksik yazıldığının görüldüğü belirtildi.
Bu nedenle, bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespitinin yapılamadığı aktarılan dilekçede, İstanbul genelinde ilk etapta kullanılan oyların 320 bini geçersizken itirazlardan sonra geçersiz oyların sayısının 314 bin 243’e düştüğü vurgulandı. Dilekçede, şu tespitler yapıldı:
“Bu durum 1. ve 2. Parti arasında oy farkının çok cüzi olduğu dikkate alındığında, seçim sonuçlarını etkileyecek ve kazananı değiştirebilecek nitelikte olduğu aşikardır. Zira bu durumda partilerin aldığı oy miktarı değişebilecek ve hatta kazanan partinin değişmesi dahi söz konusu olabilecektir. Tüm bu hususlar da göstermektedir ki sandık kurullarınca tutulan ve ilçe birleştirme tutanağına esas teşkil eden sandık sonuç tutanaklarının kahir ekseriyeti hatalarla doludur. Saydıklarımız dışında kalan tutanakların da hemen hemen tamamında benzer eksiklik, hatalar ve usulsüzlükler mevcuttur.”
ÖRNEKLER
Dilekçede, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Ümraniye’de bazı geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmadığı, Başakşehir’de geçersiz oylardan 72’sinin AK Parti lehine, 20 oyun CHP lehine geçerli sayıldığı aktarıldı.
Fatih’te geçersiz oylardan 257 oyun AK Parti, 81 oyun CHP lehine, Küçükçekmece’de geçersiz oylardan 896 oyun AK Parti, 367 oyun CHP lehine sayıldığı örnekleri de verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
“Bu örnekler dahi itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesidir. Kaldı ki itirazlar üzerine açılan birçok oy torbasında geçersiz oyların kanuna aykırı olarak ayrıca paketlenip mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırılmış halde bulunduğu tutanakla tespit edilmiştir. Tespitlerimize göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde bu şekilde CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamı 35 bin civarında olup, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek derecede önemli bir olaydır.”
KAYIP OY PUSULALARI
Dilekçede bir başka başlık olarak “Kayıp oy pusulaları” ile ilgili tespitler yer aldı.
Dilekçede, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından verilen karar uyarınca, İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oylar yönünden yeniden değerlendirmesi yapılan bazı seçim torbalarının içinde bulunması gereken geçersiz oy pusulalarının torba içerisinde bulunmadığının tutanakla tespit edildiği belirtildi.
“Ataşehir’de toplam 34 oy pusulasının kayıp olduğu ve torba içinde bulunmadığının tutanağa bağlandığı” örneği verilen dilekçede, “Bu tespitler göstermektedir ki, tümü sayılmayan seçim torbalarında da birçok kayıp oy pusulasının var olduğu ancak torbalar açılamadığı için tespitinin mümkün olmadığı ciddi bir karine olarak göz önüne alınmalıdır. Bu, seçimlerin güvenilirliği açısından seçim sonuçlarını doğrudan etkileyen bir durumdur.” denildi.
RAKAMSAL TUTARSIZLIKLAR
AK Parti’nin dilekçesinde, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde toplam 31 bin 280 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayıları karşılaştırıldığında 18 bin 174 sandıkta kanunun aradığı eşitliklerin sağlandığı ancak 12 bin 410 sandıkta rakamsal olarak tutarsızlık tespit edildiği ve eşitliğin sağlanamadığı bildirildi.
Oy kullanan seçmen sayısı ile oy pusulası toplamları eşit olmayan 12 bin 410 sandıktaki sonuç tutanakları incelendiğinde, 10 bin 418 sandıkta siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik olduğunun görüldüğü belirtildi.
Bin 992 sandıkta ise siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oy pusulalarının toplamı ile geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamının, oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından fazla olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Dilekçede, “Bu durumun ise bir kısım seçmene fazla oy pusulası verilmesinden kaynaklanmış olması kuvvetle muhtemeldir.” denildi.
İlgili yasa maddesinin “Bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz.” hükmünü içerdiğine işaret edilen dilekçede, bu şekilde, sandık kurullarının hataları ve yanlış işlemleri sonucu meydana gelen eksik veya fazla oy sayısının 25 bin 313 olduğu, bunun da seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği vurgulandı.
ÖLÜ SEÇMENLER ADINA OY KULLANMA
Dilekçede, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki kanuna aykırı olarak kısıtlılar tarafından veya ölü seçmenler adına kullanılmış oylar ve mükerrer seçmenlerle ilgili tespitler ayrı başlık altında yer aldı.
İlgili yasa gereği kimlerin oy kullanamayacağı, yani kısıtlı olduğunun belirlendiği aktarılan dilekçede, tespitler sonucu 2 bin 308 adet oy kullanan kısıtlı seçmen, bin 229 adet yerine oy kullanılan ölü seçmen, 10 bin 290 adet hem cezaevi hem de başka seçmen listesinde kayıtlı seçmen, 5 bin 287 adet İstanbul seçmen listesine kayıtlı hükümlü seçmen, 236 adet İstabul’da yerleşim yeri adresi cezaevi olan seçmen kayıtları tespit edildiği bildirildi.
Dilekçede, mükerrer kayıtlı bu seçmenler yerine yerleşim yerlerinde oy kullanılıp kullanılmadığı konusunun, seçimin sonucunu doğrudan etkileyecek önemli bir konu olduğu belirtildi.
Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamının 19 bin 350 olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
“Oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin ‘gizli oy’ ilkesi gereğince hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikardır. Ayrıca, kurulun gündeminde bulunan Büyükçekmece İlçemiz ile ilgili itiraz dosyasında da birçok kısıtlı, mükerrer ve usulsüz kaydedilen seçmenin sandıkta oy kullandığına dair başlatılan idari ve cezai soruşturmalar devam etmekte olup önemli delillere ulaşılmıştır.
Söz konusu sahte seçmen kaydetme işi kesinlikle normal bir seçmen nakli ve yerleşim yeri adres değişikliği işi değildir. Burada yapılan, ilgili kişinin belediye imkanlarını da kullanarak numarataj alması ile hayali binalar oluşturarak, normal binalara olmayan daireler ekleyerek, inşaatı devam eden binalar ve kamu binalarını mesken göstererek seçim sonucuna etki edecek şekilde usulsüz seçmen kaydedilmesidir.
Tüm bu usulsüz ve sahte işlemlerin on binlerce kişiyi etkilediği tahkikat dosyası ile ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece İlçemizde de yaşanan bu müessir olayların İstanbul iline bağlı Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede yapılmış olabileceği ihtimal dahilindedir.”
ZİHİNEL ENGELLİ SEÇMEN
Dilekçede diğer önemli bir tespit olarak da seçimden sonra İstanbul’un 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığının belirlendiği aktarıldı. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli olduklarının tespit edildiği kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki iki aday arasındaki oy farkının 13 bin 500 civarında olduğu düşünülürse on binlerce zihinsel engellinin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılamaması nedeni bile başlı başına seçimin yenilenmesine sebep oluşturmaktadır.”
SANDIK KURULLARI USULSÜZ OLUŞTURULDU
Dilekçede, sandık kurullarının oluşturulmasına dair tespit edilen usulsüzlükler de ayrı başlık altında sıralandı.
Kanun koyucunun, sandık başkanlık görevinin ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasını getirdiği, sandık kurulu üyelerinin de nasıl belirleneceğinin kanunda açık olduğu hatırlatılan dilekçede, buna aykırı olarak 31 bin 280 sandık başkanının 6 bin 539’unun kamu görevlisi olmayanların arasından, yine 31 bin 280 sandık kurulu memur üyesinin 13 bin 84’ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından belirlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Toplamda 62 bin 560 sandık başkanı ve memur üyenin 19 bin 623’ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından, il ve ilçe dışından görevlendirmeler yapıldığı, sivil askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Dilekçede, tespit edilebildiği kadarıyla 32 kişinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde halen hademe, hizmetli, aşçı, garson, şoför, bahçıvan, hemşire ve benzeri görevlerde bulunan sivil personelin ilgili kanun maddesi ve YSK kararlarına aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atandığı ifade edildi.
Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan ve kamu hizmetinden yasaklanmış 12 kişinin sandıklarda, sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak görev ifa ettiklerinin tespit edildiği belirtilen dilekçede, YSK tarafından yapılacak detaylı araştırmalarda bu sayının daha da artacağının düşünüldüğü kaydedildi.
AK Parti’nin dilekçesinde, sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulması nedeniyle bazı olumsuzlukların da yaşanmış olabileceğine işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:
“Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle oy verme esnasında sandık başında seçmene telkinde bulunulduğu ve yanlış yönlendirildiği, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının seçmene eksik veya fazla verildiği, oy sayımında partiler arasında kaydırmalar ve yanlış işlemler yapıldığı, oy sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının usulüne uygun tutulmadığı ve torba içerisinde bulunamadığı gibi durumların ortaya çıkmasına sebebiyet verilmiştir.
Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 865 bin 262 iken, ilçe Belediye Başkanlığı için oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 851 bin 159’dur ve fark 14 bin 103’tür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısı 314 bin 243 iken, ilçe Belediye Başkanlığı için geçersiz oy sayısı 282 bin 566’dır ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine fark 31 bin 677’dir. Bu husus sandık kurulunca seçmene fazla veya eksik İBB oy pusulası verilmesinden kaynaklandığını açıkça ortaya koymaktadır.
Tüm bu anlatım ve değerlendirmeler ile dosya eklerinin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak tespitlerinin yapılması gerekmektedir.”

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekonet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

İYİ Parti’de “fotoğraf kavgası”nda son perde!

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye gönderdiği yazıyla, genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının …

Bir yanıt yazın