Çocuk nasıl yetiştirilir?

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz

Eğer cahiller susup, konuşmasalardı, insanlar arasında ihtilâf olmazdı. İmâm-ı Takî “Rahmetullahi aleyh”
Evlât, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalbleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi, her şekli alabilir. Küçük iken, hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun meyvesi hâsıl olur. Çocuklara îmân, Kur’ân ve Allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya alışdırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadetde anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı, ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrîm sûresinde şöyle buyuruluyor: (Kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşden koruyunuz!)’
Bir babanın, evlâdını Cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, îmânı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibâdete alıştırmakla ve dînsiz, ahlâksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı, fena arkadaştır.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları Hıristiyan, Yahudi ve dînsiz yapar.) sözü ile Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin, gençlikte olduğunu bildiriyor. O hâlde, her Müslümanın birinci vazifesi; evlâdına İslâmiyeti ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmektir. Evlât, büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse, elden gider. Bunun için çocuk terbiyesi, islâm dîninde çok kıymetli bir ilimdir.
İslâm dînine karşı olanlar; (Gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları dînsiz olarak yetiştirmeliyiz.) diyorlar. Bunlar, İslâmiyeti yok etmek ve Allahü teâlânın emrlerinin öğretilmesini ve yaptırılmasını engellemek için; (Gençlerin kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler.) diyorlar.
O hâlde, Müslümanlar din câhillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı, onların okşayıcı, aldatıcı, yardımsever sözlerine inanmamalıdır. Müslümanlar, birbirlerine; (Emr-i maruf) eder ve (Nehy-i münker) eder. Yani, Müslümanlar birbirlerine, Müslümanlığın emir ve yasaklarını bildirirler.
Tam İlmihal – Se`âdet-i Ebediyye – 35

Yönetici Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekonet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Erdoğan ile Putin’in görüşmesi dünya basınında

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz Erdoğan-Putin görüşmesini aktaran gazeteler, ekonomik iş birliği ve doğalgaz sevkiyatı ayrıntısına …

Bir cevap yazın