Osmanlının 2. kurucusu Çelebi Sultan Mehmet Han’ın vefatı 4 mayıs 1421

Çelebi Sultan Mehmet, Osmanlı Devletinin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası Yıldırım Bâyezid Han’dır… Birinci Mehmet Han, Ankara Savaşından sonra parçalanan Osmanlı topraklarını yeniden bir idare altında birleştirmek için “Fetret Devri”nde (1402-1413) kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiler ile mücadele etti…
Edirne’de tahta çıktı…
Çelebi Sultan Mehmet, nihayet 1413’te Çamurlu mevkiinde, Musa Çelebi kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra, Edirne’de tahta çıktı. Böylece Osmanlı Devleti’ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Sultan Mehmet, ilk olarak elden çıkan toprakları geri almaya çalıştı. Tarihçiler kendisini “Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu” olarak kabul eder.
Çelebi Mehmed, İstanbul’u resmen ziyâret ederek İmparator tarafından karşılanmış ve Üsküdar’da İmparatora vedâ edip, İzmit üzerinden Bursa’ya gelmiş, bir müddet sonra da Gelibolu yoluyla Edirne’ye dönmüştür. Pâdişah Edirne’deyken, çıkmış olduğu avda rahatsızlandı. Nüzul (inme, felç) illetinden kurtulamayacağını anlayan Çelebi Mehmed, vezirleri Bâyezid, İbrâhim ve Hacı İvaz Paşaları dâvet ederek, gizlice görüşüp, büyük oğlu Amasya Vâlisi Murad’ın hemen dâvet edilmesini istedi. Kısa süren hastalıktan sonra Haziran 1421 (Cemazil-ahir 824)’de vefât etti.
Kardeş kavgasının devleti ne hale getirdiğini bildiği için, vefat ederken veziri Bayezid Paşa’yı yanına çağırdı ve şunları söyledi:
“Tiz ulu oğlum Murad’ı getürün! Ben hod bu döşekten kurtulamazam. Murad gelmeden ben ölürüm. Memleket birbirine tokuşur. Tedarik edin, vefatım duyulmasun!”

“Onlara ne mutlu!..”
Çelebi Sultan Mehmet, vefatı sırasında meâli şunlar olan ayetleri söyledi:
“O, gaybı bilen, çok yüce ve pek büyüktür. Onlar için, O’ndan başka bir veli ve dost yoktur. İman edip salih ameller işleyenler var ya, onlara ne mutlu!”
Çelebi Sultan Mehmet, cengâver bir padişahtı. Savaşlarda toplam 42 adet kılıç, ok ve mızrak yarası almıştır. Bursa’daki Yeşil Türbe’de medfundur. Yerine oğlu II. Murat Han geçmiştir.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekonet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Yerlikaya: Teröristlerin her an enselerindeyiz

Mersin’de terör örgütü PKK lehine sloganlarla halay çeken terör yandaşları için gereğinin yapıldığını İçişleri Bakanı …

Bir yanıt yazın